top of page
  • Gemma D.

The Whiskey Rebellion - a little bit of history

Updated: Feb 28, 2021A rebellion ignited because of whiskey? Everything is possible so let me tell you a little story.


Sounds exciting – was is something like the French revolution?

Welll… no not exactly… there are a few small similarities but I’m going to stick with no.. Let’s start at the very beginning… a very good place to start.


1790… the American revolution ended seven years earlier and the coffers are pretty depleted, with many states having raked up some pretty steep debts. To avoid drowning further in debt, the Federal government decides to take over the state debts and Alexander Hamilton suggests a whiskey tax to madeira-lover President George Washington. Initially opposed, Washington decides to take a trip and has several tête-à-têtes with local Virginia and Pennsylvania governments who convince him that this is an awesome idea. In my humble opinion, the man should have listened to his gut, but alas. When the tax is finally introduced it is not only vilified, but farmers and distillers in western Pennsylvania and Virginia blow a gasket and the stage is set for a full blown second revolution.

Uhm so… what was their issue?

A couple of things actually riled them up but I’ll stick to a few big ones. Back in the 18th century farmers often used the surplus of their crops to make whiskey. Which they could use as a method of payment and they would exchange their “liquid stock” for things like clothes or food. So being taxed on something that made you no money (but kept your family alive), felt beyond unfair.


Another fun little morsel… large whiskey producers were given lower tax rates, as well as additional tax breaks, the more they produced. All the while, small producers were forced to pay a higher percentage and could only pay in cash. (Paypal was not yet available)


With your so far… what happened next?

As with many disgruntled hard-working people who feel hard done by, they gave the government the big fat finger and simply refused to pay the taxes. If you were a tax collector back then, you truly had a shitty job.

Being tarred and feathered was a serious option.

Those farmers whoo decided to pay up were met with a similar barrage of tyranny.


Sheesh…

In 1794 government basically had had enough and pissed as hell they told over sixty distillers, who had yet to pay their taxes, to get their shit together and summoned them for a nice little “chat” at the federal court in Philadelphia. With planes, trains and automobiles not yet available, this journey was basically a financial and time-consuming suicide mission. So in the end congress changed their minds slightly and decided these trials could be conducted locally. A little too late though as distillers were already being summoned to Philly… oh and get this… Attorney General William Bradford backed down eventually and claimed the subpoenas were merely meant for distillers to start listening.. not actually to get them all the way to Philadelphia.


This is giving me a headache

Tell me about it. In true revolution fashion, stuff is blown up, buildings set on fire, failed negotiations, shoot-outs.. you name it. We never learn. Finally Washington, fed up, decided to send a peace envoy but made damn sure that an “army” of close to 13,000 men were hot on their heels, in case the s**t hit the fan.


How did things end?

Somewhat with a sizzler. Sorry to say but when most of the leaders of the rebellion saw Washington’s army marching into western Pennsylvania, they hauled ass and fled. And with that, the insurrection broke. The militia brought together a group of suspected rebels to face trial but that was pretty much it. And even those who were convicted were eventually pardoned.


Seriously?

Yeah but get this… the tax was repealed in 1802 because getting that money… was basically still impossible.


********

De Whiskey Rebellion - een klein stukje geschiedenisEen opstand vanwege whisky? Alles is mogelijk, dus ik ga je een klein verhaal vertellen.


Klinkt opwindend - was het zoiets als de Franse revolutie?

Nou ... nee, niet precies ... er zijn een paar kleine overeenkomsten, maar ik blijf bij nee. Laten we bij het begin beginnen.

1790 ... de Amerikaanse revolutie eindigde zeven jaar eerder en de staatskas is behoorlijk uitgeput, met veel staten die behoorlijk hoge schulden hebben opgelopen. Om te voorkomen dat staten verder in de schulden verdrinken, besluit de federale overheid de staatsschulden over te nemen en Alexander Hamilton doet een voorstel aan Madeira-liefhebber en president George Washington om een whiskeybelasting in te voeren. Washington staat aanvankelijk niet te springen om de belasting in te voeren maar besluit een reis te maken en heeft verschillende tête-à-têtes met lokale regeringen van Virginia en Pennsylvania die hem overtuigen dat dit een geweldig idee is. Naar mijn bescheiden mening had de man naar zijn gevoel moeten luisteren, maar helaas. Wanneer de belasting eindelijk wordt ingevoerd, wordt deze niet alleen belasterd, maar boeren en distilleerders in het westen van Pennsylvania en Virginia zijn woest en het toneel is klaar voor een nieuwe revolutie.


Uhm dus ... wat was hun probleem?

Nou ja, best wel wat verschillende dingen maar om het een beetje kort te houden, blijf ik bij de belangrijkste feiten. Je moet niet vergeten dat boeren in de 18e eeuw vaak het overschot van hun gewassen gebruikten om whisky te stoken. Die ze als betaalmethode konden gebruiken en hun 'liquide voorraad' inruilden voor zaken als kleding of eten. Simpel gezegd, ze verdienden er geen geld aan, dus het is oneerlijk om belast te worden op iets dat je geen geld oplevert (maar je gezin in leven hield).

Nog een leuke klein feitje... grote whiskyproducenten kregen lagere belastingtarieven, evenals extra belastingvoordelen, des te meer ze produceerden. Al die tijd moesten kleine producenten een hoger percentage betalen en konden ze alleen contant betalen. (Paypal was nog niet beschikbaar)


Okido, ik volg je nog ... wat gebeurde er daarna?

Zoals bij veel ontevreden hardwerkende mensen die zich achtergesteld voelen, gaven ze de overheid de middel vinger en weigerden simpelweg de belastingen te betalen. Als je toen een belastinginner was, had je echt een kolere baan.


Pek en veren was een serieuze optie destijds.

En de boeren die toch besloten te betalen, konden niet echt rekenen op sympathie.


Sheesh…

In 1794 had de overheid er genoeg van en pisnijdig, riepen ze meer dan zestig distilleerders op, die nog geen belasting hadden betaald, om hun spullen te pakken en nodigden ze uit voor een leuk 'praatje' in de federale rechtbank in Philadelphia. Omdat er nog geen vliegtuigen, treinen en auto's beschikbaar waren, was deze reis in feite een financiële en tijdrovende zelfmoordmissie. Dus uiteindelijk veranderde het congres enigszins van mening en besloot dat deze “gesprekken” lokaal konden worden uitgevoerd. Net een beetje te laat gezien de distilleerders al naar Philly werden opgeroepen ... oh en dit ook nog: Procureur-generaal William Bradford trok zich uiteindelijk terug en beweerde dat de dagvaardingen alleen bedoeld waren zodat distilleerders zich aan de wet gingen houden... niet om ze echt helemaal naar Philadelphia te krijgen.


Hoofdpijndossier dus?

En hoe. In echte revolutiemode wordt shit opgeblazen, gebouwen in brand gestoken, mislukte onderhandelingen, schietpartijen ... noem maar op. We leren het ook nooit.

Uiteindelijk is Washington het zat en stuurt een vredesgezant, maar zorgt er verdomd goed voor dat een "leger" van bijna 13.000 mannen vlak achter deze vredesmissie aanwandelt, voor het geval er stront aan de kikker komt.


Hoe loopt het af?

Niet heel erg spectaculair. Toen de meeste leiders van de opstand het leger van Washington naar het westen van Pennsylvania zagen marcheren, trokken ze bleek weg en zijn gevlucht. En daarmee brak de opstand. De militie bracht een groep verdachte rebellen samen om terecht te staan, maar dat was het wel. En zelfs degenen die veroordeeld waren, kregen uiteindelijk gratie.


Serieus?

Ja, maar check dit ... de belasting werd in 1802 ingetrokken omdat het innen van dat geld ... in principe nog steeds onmogelijk was.22 views0 comments
bottom of page